Bilinmeyen ÇİN...
Bilinmeyen ÇİN...
Küreselleşen dünya düzeninde birçok sektörde rekabet gittikçe kızışmaktadır. Ucuz hammadde , isgucu ve enerjiye sahip ülkeler urunleri daha ucuza üretmekte ve haksiz rekabete neden olmaktadir. Değişisektörlerde ortaya çıkan bu rekabet firmaları bulundukları ülke dışında yatırım yapmaya yöneltmektedir. Çin sahip olduğu politika , ucuz işgücü , enerji ve teşviklerle en çok yabancı yatırımı çeken ülkedir. Çin de yapılacak yatırım Türkiye ile kıyaslandığında 4 te 1 maliyetle gerçekleştirebilmektedir.
Son yıllara kadar Türk firmalar hep Uzakdoğu pazarından uzak durmayı seçmiş fakat dünyada oluşan rekabet Türk firmalarını Çin'de yatırım yapmaya yöneltmiştir. Çin de yatırım yapacak firmalara kalkınmış belgelerden ziyade ikincil veya üçüncül sanayi belgelerine yatırım yapması tavsiye ediliyor. İkincil belgelere yapılacak yatırımlarda arsa , teşvik, vergi ve isçilik daha cazip olmaktadır. Yatırımcılar belediyeden ücretsiz arsa ve Çin bankalarından kredi alabilmektedir . Çinin birçok şehrinde ekonomik kalkınma için özel ürün grupları ve bu urun gruplarına yönelik sanayi bölgeleri oluşturulmuştur.
Çin'de işçilik maliyetleriMavi yakalılar 100 dolar/aylıkBeyaz yakalılar 160-250 usdMüdür 400-500 usdGenel müdür 700-1000 usd
EnerjiSu 27 cent/metreküpGaz 22 cent
Vergi ve teşvikler
Yatırım yapan firmalar , yatırım yapıdıktan ve kara geçmeye başladığı andan itibaren ilk 2 yıl vergi muafiyeti ve 3 , 4,5 nci senelerde % 50 vergi muafiyeti vardır. Yapılacak ytırımda kullanılacak makinalar gümrük vergi muafiyeti vardır. Yatırımcı eğer ihracat yapıyorsa aldığı ara mal ile hammadde, vergiden muaf.
Yatırım yapılmaya başlandıktan sonraki ilk 2 yıl vergi muafiyeti vardır Çin'de yatırım yapan firmalar, kara geçmeye başladıkları ilk yıldan itibaren 2 yıl vergi muafiyetine tabiler. Yatırımcılara 3,4 ve 5'inci senelerde de yüzde 50 vergi muafiyeti uygulanıyor. Kullanılacak t¨¹m makineler de gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Çin'deki en uygun teşvikler İhracat Geliştirme Merkezleri'nde uygulanıyor. KDV, gümrük vergisi ödememek için yatırım bu bölgelerde yapılmalı.
Trtex Haber Çin/ Zhejiang Provience 21.04.2006 info@trtex.com
Metin SAVAŞ
info@chinaticaret.com
Önemli Bir Not:
Dış Ticaret Müsteşarlığı Çin Tekstil Ürünlerine Kota Koymak İçin Resmi Başvurularınızı Bekliyor.2005'te dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe kotaların kalkması ile bu pazarda ticaret yapan ülkeler, yoğun bir Çin rekabetiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu durumu engellemek için, DTÖ üye ülkelere, pazar bozulması ve iç üretimlerinin ciddi bir biçimde zarar görmesi hallerinde, 2008 yılına kadar Çin’e karşı özel korunma önlemleri uygulama hakkı tanımıştır.
Bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığımız İthalat Genel Müdürlüğü, tekstil ürünleri ithalatında gözetim ve korunma önlemleri hakkında bir yönetmelik hazırlamıştır. Müsteşarlığın Çin'e karşı re'sen kota koyabilmesi için tekstil sektöründen gelecek şikayetlere ihtiyacı vardır.
Konu ile ilgili bilgi almak için Daire Başkanı Ahmet Ataker'e 0 312 212 88 59 ya da 212 88 00/1460 numaralardan ulaşabilirsiniz.
Ülkemizi yakından ilgilendiren bu konu ile ilgili mevzuata ve resmi şikayetlerinizi bildireceğiniz başvuru formu için tıklayınız.