DÜNYADA KALICI OLMAK İÇİN MARKA OLMALIYIZ
DÜNYADA KALICI OLMAK İÇİN MARKA OLMALIYIZ
Marka Bilinci
Marka nedir? Markalar bir işletmenin parmak izidir. Yeni bir şeyler tasarlayıp bunları hayata geçirmek ve bunları tüketicinin beğenisine sunmak geniş kapsamlı bir olayı “markayı” da beraberinde getiriyor. Yeni bir ürünün öteki benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir tanıtım aracına ihtiyaç vardır. Firmalar için işte bu çok önemli tanıtım aracı markadır. Marka bir firmanın tüm varlıklarının ayırt edici bir işaretidir. Marka tüketiciye ürünün kaynağını gösterir; bir kalite, iyi bir hizmetin simgesidir ve iyi bir reklam aracıdır.
Neden marka? Bir zamanlar Avrupa tekstil firmaları Türk tekstil firmalarının karşısında duramadılar ve bir çoğu yenilmeye mahkum oldu ve piyasadan çekilmek zorunda kaldılar. Geriye marka yatırımı yapmış pazar içerisinde güçlü bir yer edinmiş firmalar kaldı. Aynı şey çok yakın bir zaman da Çin ile bizim karşımıza çıkabilir mi? Şu anda Çin’de muazzam geniş kapsamlı neredeyse her sektör alanında ar-ge çalışmaları yürütülüyor, ve ayrıca yabancı yatırımcıların teşvikleri ile kalite ısrarla ön plana çıkarılıyor; anlaşılan uyuyan dev her geçen gün uykusu hafifliyor ve bir gün uyandığında... Evet, uyandığında karşısında yıkılmayacak kadar dirençli olmalıyız, tekstil ve diğer sektörlerde hem yurtiçi pazar payımızı hem de uluslararası pazar paylarımızı korumalıyız. Bunu yapabilmenin bir tek yolu veya bir tek silahı var ki o da “marka”dır. Marka kalitenin, iyi bir hizmetin, memnuniyetin simgesidir. Öncelikle kendimize ardından da müşterilerimize bu bilinci aşılamalıyız; kalitesi düşük, iyi bir hizmetin bulunmadığı, memnuniyetsizliklerin yaşandığı, ve düşük fiyat politikaları ile nihayi tiketiciye sunulan ürünler; aslına bakarsanız bütün bunlar tekstilin sektörel geleceğine sıkılan birer kurşundan başka bir şey olamaz. Markalaşma konusunda çok geç kalmış sayılmayız.
Peki ne yapmalı? Geniş kapsamlı olarak marka için hangi yatırım araçlarına ihtiyaç duyulduğu belirlenmeli. Tespit edilen bu yatırım araçları ile hedefe koşarken bir satış ve pazarlama stratejisi ve çok iyi bir ekip oluşturulmalı. Stok maliyetleri tespit edilmeli ve buna göre stoklar oluşturulmalı. Yeni buluşlar ve farklı tasarımlar ar-ge yapısı içerisinde daha da çeşitlenerek gelecek trendleri oluşturabilecek bir moda anlayışını hakim kılmalı. En önemlisi de kalite ve bu kaliteye yakışır bir hizmet sunulmalı. Reklamla, tanıtımla bu marka desteklenmeli. Artı;bir markanın şu değerleri de içerisinde barındırması gerektiğine inanıyorum; tüketiciyi dinlemek, duygusal bağ kurmak, basit olmak, hızlı algılatmak, sözünü tutan marka olmak, tüm duygulara hitap etmek, mesajını tekrarlamak.
Saygılarımla,
Haber Özgür KAT
Trtex haber 18.04.2006 info@trtex.com