Doğru Plan, Doğru Getiri!..
Ömer Aşıcı
Hayatta doğru olana dokunmak, o durumda insanın aldığı tavır, uyguladığı metot ve planlamaları ile doğru orantılıdır... 
Plan, hedef ve emek birleştiğinde; işiniz her ne olursa olsun, o zaman doğru olan da kendiliğinden önünüze gelir!..

***

Hayvanlar bir gün, "Kimin daha çok çocuğu olur?" diye çekişmeye başlarlar. Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar. 
"Senin kaç çocuğun olur en fazla?" diye sorarlar aslana. 
"Bir" diye yanıtlar dişi aslan. Ve devam eder:
"Fakat benimki aslan olur!” 
Bundan çıkan sonuç: Nitelik, nicelikten önemlidir! 

***

”Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum?” diye sorar anne yengeç çocuğuna: ”Düzgün yürüsene!” 
"Pekala anne!" der çocuk. 
"Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim!" 
Bundan çıkan sonuç: Hareketler sözlerden önce gelir… 

***

Aslanın biri, bir koyunu yanına çağırır ve nefesinin kokup kokmadığını sorar.  "Evet!" diye yanıtlar
koyun. Aslan bu yanıta kızar ve koyunu oracıkta parçalar. Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır, ona da aynı soruyu sorar. 
"Hayır!" diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın öfkesinden kurtulamaz... 
Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar. Tilkinin yanıtı şudur: 
”Üzgünüm bay aslan. Üşütmüşüm biraz, o yüzden burnum koku almıyor!” 
Bundan çıkan sonuç: Akıllı kişi tehlikeli durumlarda konuşmaz… 

***

Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar. Her hayvanla iyi geçindiği için pek çok hayvan da, sık sık geyiğin ziyaretine gelir.
Zamanla her gelen hayvan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca, kısa süre sonra otlar biter. 
Geyik hastalıktan kurtulur ama yiyecek hiçbir şey kalmadığı için bir süre sonra açlıktan ölür. 
Bundan çıkan sonuç:
Bazen iyi şeyler de paylaştıkça bitebilir.
Elimizdekinin değerini bilelim... 


***

Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir kediden kurtulma planları yaparlar. Pek çok fikir öne sürülür. Hiç biri kabul görmez. En sonunda genç bir fare kedinin boynuna bir çan asmayı önerir. Böylece kedi kendilerine yaklaşırken, farkına varacak ve kaçabileceklerdir.
Bu öneri fareler tarafından alkışlarla onaylanır. Bu arada, bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir. 
”Fakat” der. "Kafamı bir soru kurcalıyor. Aramızdan kim kedinin boynuna çan asacak?” 
Bundan çıkan sonuç: 
İyi bir plan yapmak ayrı, o planı gerçekleştirmek ayrıdır!..