Türkiye Ev Tekstili Sektörüne Bakış
Türkiye Ev Tekstili Sektörüne Bakış
Günümüzde ev tekstili denince tüller, perdeler, havlular, yatak çarşafları, yatak örtüleri, battaniyeler, masa örtüleri, halılar gibi bir çok ürün akla gelmektedir. Bu kadar çeşitli ve zengin bir sektör olan ev tekstili sektörüne ait ilk bilgiler Mısırlı'lardan kalmıştır. Yazılı kaynaklarda ilk ev içi tekstilleri arasında Mısırlı'ların gelişmiş teknikleri ile dokunmuş keten kumaşlar yer alır. Ev halkı ve kişisel kullanım için ilk tekstiller ise Grek ve Roma uygarlıklarında keten masa örtüleri, küçük boyutlu havlular şeklindedir.
Milattan Önce 2. yy.'da İpek Yolu ile ticaretin gelişmesi ev tekstili sektörünün de gelişmesine katkı sağlamış, hammadde ve nihai ürünler bu yolla Avrupa'ya ulaşmıştır. Avrupalıların lüks kumaşlarla tanışması ve artan talep tekstilin her sektöründe gelişme sağlamıştır.
18. yüz yıla gelindiğinde ise dünya sanayi çağına girmeye adım atmış, yaşanan sanayi devrimiyle sektörel gelişmeler hız kazanmıştır. Gelişen baskı ve dokuma makineleri yavaş yavaş dokuma tezgahlarının yerini almaya başlamıştır. Böylece seri üretim ve kumaş yüzeyine farklı desenler yapılmasına olanak sağlanmış, üretim çeşitlilik kazanmıştır.
1880 1939 yıllarında sanatta yaşanan gelişmeler desen gelişimine katkı sağlamış, tekstilde tasarım kavramı ortaya çıkmıştır. 1940 sonrasında tasarım kavramı tekstil sektöründe ön plana gelmiş yaşanan teknolojik gelişmelerle üretim aşamasındaki sorunlar ortadan kalkmış tasarım ve pazarlama üzerinde önemle durulmaya başlanmıştır.
Anadolu, tekstilin oluşum serüveninde çok önemli bir yere sahiptir. Jeopolitik konumu gereği Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören Anadolu tekstil ürünlerini ve hammaddelerin Avrupa'ya ulaşmasında önemli bir işleve sahiptir. İpek Yolu Anadolu'dan geçerek Avrupa'ya ulaşmıştır. Jeopolitik önemi dışında ipek, pamuk gibi hammaddelerin de üretildiği bir yer olarak Anadolu sektör için önemini her zaman korumuştur.
Türkiye son yıllarda gösterdiği performansı ve ulaştığı ihracat hacmiyle ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen tedarikçileri arasındadır. Türkiye, dünyanın ev tekstili ihtiyacına cevap veren ilk dört ülke arasında yer almaktadır. Ev tekstili denince akla gelen tüm ürün gruplarında üretim yapan Türkiye son 10 yılda ev tekstili ihracatını %367 arttırmış, 1 milyar 922 milyon dolara ulaşmıştır.
İhracat
Uzun dönemde yaşanan bu gelişmeler, Türk ev tekstili sektörünün ihracat hacminin 2000 yılından beri artışını sağladı. 2000 2004 dönemi ev tekstili ihracatı yıllık ortalama %16.7 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstererek 961 milyon dolardan 1.8 milyar dolara yaklaştı. Bu dönemde Türkiye'nin ev tekstili yıllık ortalama ihracat artış hızı, dünya ev tekstili yıllık ortalama ithalat artış hızının (%13.6) üzerinde gerçekleşti. Ancak 2000 2004 dönemi ev tekstili ihracatında görülen yüksek oranlı artışlar ne yazık ki 2005 yılında sürdürülemedi. 2005 yılı ev tekstili ihracatı sadece %2.7'lik bir artışla 2.187 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2006 yılına gelindiğinde ise daha kötü bir tablo ortaya çıktı, 2005 yılı oranlarına göre %5 azalma oldu ve 2,073 milyar dolar değerinde ev tekstili ihracatı yapıldı. Genel tekstil ihracatı 2005 yılına kıyasla dolar bazında %14,7 oranında artarken, ev tekstili ihracatı ise %5 oranında gerilemiştir. Bunun bir sonucu olarak battaniye, yatak çarşafı, perde, tuvalet ve mutfak bezleri, havlu ve bornoz gibi çok çeşitli ürün gruplarını kapsayan ev tekstili ihracatının toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatından aldığı pay %11,8'den %10,6'ya düşmüştür.
Yatak çarşafları, perdeler, tüller ve işlemeler, gibi çok temel hazır mal gruplarında miktar ve değer bazında düşüşler dikkat çekmektedir. Yaşanan bu düşüşlere neden olarak gösterilebilecek başlıca olay Çin'in 11 Aralık 2001 tarihinde DTÖ'ye 143. üye olarak girmesi ve dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinde 2004 sonu itibarıyla kotaların kaldırılmasıdır. Bu gelişmeler neticesinde Çin dünya tekstil pazarındaki payını önemli ölçüde arttırmış, Türkiye ihracatında da bu tarihe kadar olan hızlı artışlar yavaşlama göstermiştir.
2006 yılında yatak çarşaflarından dokuma bornozlara, perdelerden tül ve işlemelere ev tekstili ürün gruplarından büyük bölümünde 2005 yılına göre %3 ile %46 arasında değişen oranlarda düşüşler olmuştur. Ancak ihracatta görülen düşüşün, temelde tüller ve işlemelerin ihracatında sözkonusu olan %46 oranındaki azalmadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Türkiye'nin tül ve işleme ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde en fazla ihracat yapılan ülkeler Rusya Federasyonu, İran, ABD, İtalya ve Senegal olarak görülmektedir. Bununla beraber, 2006 yılında Rusya Federasyonu'na tül ve işleme ihracatı dolar bazında yarı yarıya düşmüş, İran'a ihracat %40 azalmış, İtalya'ya ihracat ise hemen hemen üçte birine inmiştir. Tül ve işleme ihracatında belli başlı pazarlardan Cezayir'e ihracat %41 oranında azalırken (6,4 milyon dolardan 3,7 milyon dolara) , Polonya'ya ihracat 2005 yılındaki değerin yaklaşık üçte birine düşmüştür (9 milyon dolardan 3,2 milyon dolara).
İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) tarafından yapılan Rusya pazarı ile ilgili istatistiki bir çalışmaya göre, en fazla tül ve işleme ihraç edilen pazar durumundaki Rusya Federasyonu'nun ithalatında hazır eşyaların payı yükselmektedir ki; hazır eşyalar ağırlıklı olarak ev tekstili ürünlerini ihtiva etmektedir. Bu itibarla, Türkiye'nin Rusya pazarındaki artan ev tekstili potansiyelini de değerlendiremediği, hatta artan küresel rekabet dolayısıyla pazar kaybettiği çıkarımı yapılabilir.
Ancak 2007 yılı itibariyle bu kötü gidişatın düzeleceği yönünde görüşler bulunmaktadır. 2004 yılından beri Çin'e kaymış olan ithalatçıların aradıkları kalite ve üretim standartlarını Çin'de bulamadıkları ve bu sebep dolayısıyla Türkiye ile olan ticari ilişkilerini geliştirme yolunda adımlar atıldığı belirtilmektedir.
Türkiye ev tekstili ihracatının önemli bir kısmı, uzun yıllardır Almanya'ya gerçekleştirilmektedir. 2005 yılında Almanya'nın (%25) ardından en çok ev tekstili ihraç edilen ülkeler; ABD (%18), İngiltere (%9), Fransa (%8), Rusya (%5), Hollanda (%4), İtalya (%4), İspanya (%3), Avusturya (%2) ve Belçika (%2) olmuştur.
Sektör ihracatının artırılabileceği ya da ihracat potansiyeline sahip pazarlar olarak değerlendirilebilecek ülkeler; Rusya, Kuzey Afrika ülkeleri, Yunanistan, İsrail, Doğu Avrupave BDT ülkeleridir.
İthalatTürkiye'nin ev tekstili ithalatının, ihracatı ile karşılaştırıldığında, oldukça düşük bir seviyede olduğu söylenebilir ancak ithalatın gelişimi incelendiğinde, oldukça güçlü bir artışın gerçekleştiği görülecektir. Ev tekstili ithalatı 2000-2005 döneminde %206.1'lik artışla 19 milyon dolardan 58 milyon dolara yükselmiştir. 2005 yılındaki ithalat ise %62 artışla, neredeyse 2003 yılı ithalat miktarı kadar yükselmiştir. Buna göre, 2000 2005 döneminde ev tekstili ithalatı, yıllık ortalama %25.1 gibi çok yüksek bir oranda artış göstermiştir.
Türkiye Ev Tekstili Ürünlerinin İthalat Sıralaması1. Yastıklar, yorganlar, şilteler2. Yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyası3. Yatak Çarşafları4. Dantelalar5. Masa örtüleri6. Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları7. Battaniyeler8. Tuvalet ve mutfak bezleri (havlular)9. Tül mensucat10. Uyku tulumları11. Goblen, flander, aubusson vb., elişi, duvar halıları
Türkiye'nin ev tekstili ürünleri ithalatıda 2003 2005 verileri dikkate alındığında tüm ürün gruplarında sürekli bir artış gözlenmektedir. Değer ve oran bazında en yüksek artışlar yastık, yorgan ve şilteler grubunda görülmüştür. Yatak örtüleri ve yatak çarşafları onu takip etmektedir. En az ithalat rakamları ise tül ve havlu ürün gruplarında görülmektedir.
2005 yılı itibarıyla genel olarak Türkiye'nin en çok ev tekstili ithal ettiği ülkeler: Çin (%39), Hindistan (%13), Fransa (%6), Pakistan (%6), İtalya (%5), Almanya (%5), G. Kore (%4), İngiltere (%2) ve Polonya (%2) olmuştur. Sonuç olarak, Türkiye'nin ev tekstili ithalatının özellikle son iki yıldır büyük oranda ve miktarda artması; yatak çarşafları, yatak örtüleri ve özellikle yastık, yorgan ve şilte alımlarında görülen önemli artışlardan kaynaklanmıştır. Bu alımların büyük çoğunluğu ise başta Çin olmak üzere Hindistan ve Pakistan'dan gerçekleştirilmiştir.
Kaynakça:l ODTÜ İşletme topluluğu, “Yıldız Sektörler Projesi II Ev Tekstili”, Ankara.l SEVİM, Ümit, EMEK, Alpaslan, “Ev Tekstili Ürünleri” T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Geliştirme Etüt Merkezi, 2006: Ankara.l İhracat Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Değerlendirme Dairesi, “2006 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İhracatının Genel ve Sektörel Değerlendirmesi” 2006: Ankara.l PARILTI, Hasan, TÜRKANT, Berna, BAYRAKTAR, Türkan, “Tekstil Sektörünün İhracat Performansı Yıllık Değerlendirme 2006”, İTKİB Genel Sekreterliği Ar-ge ve Mevzuat Şubesi, 2007: İstanbul.
Kaynak: Home Trend
Trtex Haber 2007 info@trtex.com