Hayat Koşanlarındır!..
Olumlu, olumsuz bütün figürleriyle ve her şeye rağmen hayatı olabildiğince doğru şekillendirmek, onu her durumda güzel kılabilmek, sevgiyle, coşkuyla yaşamayı yeğ tutmak da, sallantılı zamanların belki biraz daha maharet, biraz daha cesaret isteyen yanı…
İyi ama…
Hayat biraz da zaten cesurların, mücadele edenlerin, koşanların, yılmayanların, yıkılmayanların er meydanı değil mi aslında!..
Hayatın günlük sarmalındaki negatif ya da pozitif iniş çıkışlar, yaşanan tecrübelerle ve zamanın eşliğinde bir araya geldiğinde; sonuçta ortaya insan ve hayat bağlamında belli başlı kimi seçenek ve ilkeleri de ortaya çıkarıyor.
Bu durumda doğru olanları ilke edinenler için hayatın daha kolay, daha yaşanılası; kırılarak, çizilerek, yorularak aksini uygulayanlar için hayatın biraz daha değil, gerçekten çok zor olduğunu da görüyoruz.
Bu vesile ile “iki şey” üst başlığı ile aşağıya sıraladığım yaklaşımlar, sanıyorum konumuz bağlamında ve hayatın içindeki genellikle es geçilen kim davranış ilkelerinin önemini hatırlatmak açısından ilginizi çekecektir:
İki şey kalitesiz insanın özelliğidir:
1- Şikayet
2- Dedikodu
***
İki şey çözümsüz problemleri bile çözer:
1- Bakış açısını değiştirmek
2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek
İki şey yanlış yapmayı engeller:
1- Kişi ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek
2- Asla hak yememek
***
İki şey gözden düşürür:
1- Yalan
2-Kibir, gurur ve bencillik
***
İki şey nitelikli insan yapar:
1- İradeye hakim olmak
2- İnsanları, canlıları sevmek
İki şey insana ekstra değer katar:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak
2- Okumayı sevmek
***
İki şey insanı geri bırakır:
1- Kararsızlık
2- Cesaretsizlik
***
İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeyi sağlar:
1- Hedefli çalışmak
2- Sevdiğin işi yapmak
***
İki şey başarının sırrıdır:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek
2- Kendini güncellemek
***
İki şey başarıyı yakalamanın sırrıdır:
1- Karar vermek
2- Kararından dönmemek
İki şey gelişmeyi engeller:
1- Aşırılık
2- Karamsarlığa odaklanmak
***
İki şey kesin çözüm getirir:
1- Tebessüm
2- Sükût
İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:
1- Anne
2- Baba
İki şey asla geri alınmaz:
1- Geçen zaman
2- Söylenen söz
***
İki şey ulaşmaya değer:
1- Sevgi
2- Bilgi
***
İki şey hayatta önemli olan her şey içindir:
1- Nefes almak
2- Nefes vermek.