MARKA TACİRLERİNE DİKKAT
MARKA TACİRLERİNE DİKKATMarka tacirleri iş dünyasında Markasını tescil ettiremeyenlerin kendi hakkını korumak için ilerde 'kötü niyetli kişilerle' pazarlık yapmak zorunda kalabileceği, iş dünyasında bu işin tacirliğini yapanların bulunduğu belirtildi. Yurtiçinde marka tescilinin giderek artan bir ivme yakaladığını ve bu yıl toplam 70 bin markanın başvuru yapmasının beklendiği sanılıyor.
Yurtiçinde marka tescilinin giderek artan bir ivme yakaladığını ve bu yıl toplam 70 bin markanın başvuru yapmasının beklendiği sanılıyor. Marka tescili için meler yapmanız gerekiyor sizler için araştırdık.
MARKA TESCİLİ NEDİR?
· Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan , kişi adları, sözcükler , şekiller, harfler , sayılar gibi her türlü işaretlerdir.
· Türkiye de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK nin etkili korumasından yararlanabilmesi için TESCİLLİ OLMASI ZORUNLUDUR
· Ticaret Unvanları ve İşletme Adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEDİKÇE marka sayılmaz.
· 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile aşağıdaki önemli yenilikler getirilmiştir:
· 1-Hastane, Otel ,Restaurant, Özel Okullar, Dershaneler, Yayıncılık firmaları vs. gibi işletmelerin kullandığı HİZMET MARKALARININ tescil edilebilmesi.2-İlan ve itiraz sistemiyle , benzer markaların mahkeme yoluna başvurmadan tescil işlemleri esnasında tescilinin önlenmesi ve ihtilafların çözümlenmesi3-Yabancı kelimelerin marka olarak tesciline izin verilmesi.
· Nasıl ki maliyeyle ilgili konularda bir MALİ MÜŞAVİRE, Hukuki konularda da bir avukata danışıyorsanız ; Yukarıda bahsedilen risklerle karşılaşmamak için markalarla ilgili konularda da sürekli danışabileceğiniz BİR PATENT VEKİLİ FİRMAYI, PATENT DANIŞMANINIZ olarak seçiniz.
Marka Tescili'nin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?
· Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.
· Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
· Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.
Marka Tescili için Yetkili Merci Hangi Kurumdur?
· Marka tescili için yetkili merci TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’DIR.
Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süre ile Korunmaktadır?
· Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.
· Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir.
· Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.
Tecilli Markayı Kullanmamanın Sonucu Nedir?
· Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir.
Marka Tescili için Hangi Belgeler Gereklidir?
· Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız),
· Marka Örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo)
Trtex haber 2006 trtex@trtex.com